SEMU - Muziekuitgevers / Editeurs de Musique
 
home :: semu

Wetgeving

Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en naburige rechten

Richtlijn 2001/29/EG van het Europees parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

Op grond van art.XI.249 §3 van het Wetboek van Economisch Recht dienen de geïnde rechten, de kosten en de verdeelde rechten te worden weergegeven per inningsrubriek. Art.XI.249 §4 WER voorziet de publicatie op de website.