SEMU - Muziekuitgevers / Editeurs de Musique
 
home :: semu

Wetgeving

Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en naburige rechten

Richtlijn 2001/29/EG van het Europees parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

Jaarverslag 2020

Raad van bestuur:

  • Andel Muziekuitgaven (voorzitter)

  • Digital Music Print (gedelegeerd bestuurder)

  • Euprint

  • Golden River Music

  • Metropolis Music Publishers

Algemeen directeur en wettelijk vertegenwoordiger: Marc Hofkens